Dagens Bild - 29  Januari  2015

Kylskåp från 1929, Hallwylska museet. Bildkälla wikipedia.

Kylskåpet är en sak som oerhört mycket har förenklat matförvaringen i hemmet. Om kylskåpets historia läser vi på  http://www.kylskåp.net/kylskapets-historia   Det var ”Jacob Perkins, som 1834 lanserade den första användbara kylskåpet”.

Läs vidare på bloggen