Dagens Bild - 21  Januari  2015

Bild Neo

En liten nematod/rundmask som eleverna hittade då vi tittade på urdjur, encelliga organismer. Nematoderna är lätta att upptäcka i mikroskopet för de svänger på kroppen så mycket. Nematoderna är viktiga nedbrytare i marken.
Hans-Börje Jansson vid SLU skriver ”Nematoder hör till de vanligast förekommande markdjuren, även om de flesta nematodarter lever i vatten. Det stora flertalet jordnematoder lever på bakterier och organiskt material i marken. Några hundra arter är dock växtparasitära och många av dessa orsakar stora skador i lantbruk och trädgårdsnäring. Exakta uppgifter om storleken av nematodskador på växter är svåra att finna. En drygt 10 år gammal amerikansk undersökning visade på en genomsnittlig skördeförlust på ca 10% för 30 växtslag i amerikanskt jordbruk. I Sverige orsakar nematoder säkerligen skador för åtskilliga miljoner kronor årligen.” http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/vaxtskyddsnotiser/VSN80-6/VSN80-6D.HTM