Dagens Bild - 9  december  2014

Smältande isälvar på grönlandisen under 1800-talet. Vi känner igen det där med smältande isälvar. Det har förts fram som något nytt men det är inget nytt under den grönländska solen. Bilden är hämtad från en bok av Nordeskiöld ”Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland”. Denna expedition utfördes år 1883 med göteborgaren Oscar Dickson som finansiär.
Om Dickson och hans förfäder se http://sv.wikipedia.org/wiki/Dickson. I denna bok tryckt 1885 kan vi läsa om en färd in över Grönland. I en text från Gbg Universitet sägs det ” Vidare hade Nordenskiöld idéer om ett land beläget innanför inlandsisen där det eventuellt kunde finnas skogar. Detta sammantaget gjorde en ny polarexpedition nödvändig, och Oscar Dickson stod denna gång för hela det erforderliga kapitalet.”
Läs vidare på bloggen