Dagens Bild - 14  november  2014

Labben idag med sexorna bestod av att göra en lavalampa och förstå vad som händer. Ett bra exempel för att få in detta med densitet. Vatten med karamellfärg, matolja och brustabletter.
Läs vidare på
bloggen