Dagens Bild -  30  september  2014

Bild http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Hypersaline_Lakes_and_the_Dead_Sea

Jordens lägsta punkt och saltaste sjö, ca 33 % salthalt. Inte helt död, olika saltbakterier trivs där tillsammans ca 13 arter. Läs vidare på bloggen