Dagens Bild - 1 april  2014

Bildkälla Wikipedia

Du känner säkert igen Öresundsbron. När den planerades var det mycket oro för att bygget av den skulle ha stora negativa effekter på miljön. Hade även med det på ett prov i biologi en gång i tiden. Eleverna fick som provuppgift att göra en miljökonsekvensutredning av bygget. Nåväl hur gick det sedan? Läs vidare på bloggen