Dagens Bild - 27 februari  2013

Havens pH-värde varierar 0,3 enheter. Titta speciellt vid arabiska halvön och röda havet. Där har vi ett pH på under 8 enligt denna karta och Röda Havet är ett rikt hav på olika organismer. Det finns 200 arter av koraller i Röda Havet. Det är den nordligaste samlingen av rika korallrev. Utanför Sydamerikas kust är det också lägre pH-värde. Hur är det på dessa platser med primärproduktionen av alger? Se vidare på  bloggen