Dagens Bild - 24  januari 2013

Bildkälla Wikipedia

Torskfångsterna går i jämn takt fram till 60-talet. Då kommer de stora båtarna, det riktiga industrifisket kör igång. Fångsterna når orimligt höga nivåer. Sedan efter en liten återhämtning kommer kraschen 1992. Fisket hade varit uthålligt i 500 år men överuttaget var ett stort misstag. Vår natur har visat stor förmåga att återhämta sig på många håll. Kommer det att ske så även här? Läs vidare på bloggen