Dagens Bild - 15  maj  2013

Bildkälla http://rubensrabatter.blogspot.se/2009/05/bokskogen.html

En vacker bokskogsbild tycker säkert de flesta. Når löven spricker ut på våren så har bokskogarna en sådan vacker grönska. Bokarna är ståtliga träd eller hur? Men tänk till ett tag, hur är det med den biologiska mångfalden? Det ser fattigt ut på marken. Låg biologisk mångfald när det gäller växter, förmodligen lite bättre på våren innan lövsprickningen, kanske vitsippor, ramslök eller nunneört beroende på var i landet bokskogen är belägen. Sedan stänger lövverket av solen och växterna på marken får svälta eller dö. Hur skulle man kunna öka den biologiska mångalden här?
Läs vidare på
 bloggen

 
A beautiful beech forrest picture. When the leaves are bursting out in the spring the beech forests display such beautiful greenery. The beeches  are impressiv trees right? But think for a while, what about biodiversity? The ground looks poor. Low biodiversity in terms of the flora, probably a bit better in the spring before the leaves unfold, perhaps anemones, wild garlic or Corydalis depending on where in the country beech forest is located. Then the foliage blocks the sun and the plants in the ground starve or die. How could we increase the biodiversity here?
Please read the
blog