Dagens Bild - 14  maj  2013

Har du träffat en domedagsprofet någon gång? Själv är jag uppväxt bland domedagsprofeter, religiösa sådana. Världen skulle gå under, olika datum räknades fram och fram till dess skulle världen bara bli sämre. Istället har fler och fler människor fått det bättre. Idag är det inte de religiösa domedagsprofeterna som är framträdande även om de finns kvar. Nu är det en blandning av professorer och politiker. På Bilden ovan ser du Stanfordprofessorn Paul Erlich som 1968 gav ut boken ”The Population Bomb”, på svenska ”Befolkningsexplosionen”.
Läs vidare på
 bloggen

 
Have you met a doomsday prophet anytime? Personally, I grew up among doomsday prophets, religious ones. The world would go under, different dates were defined, and until then the world would only get worse. Instead, more and more people are now better off. Today it is not the religious doomsayers who are dominant, even if they are still there. Now it's a mix of professors and politicians. In the picture above you see a doomsday prophet, you see Stanford Professor Paul Ehrlich who in 1968 published the book "The Population Bomb", in Swedish "population explosion". Please read the blog