Dagens Bild - 13  maj  2013

En köttguide gjord av en doktorand vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Elin Röös. Här lägger vi märke till en röd grinig figur för svenskt ekologiskt naturbeteskött. Blev mycket förvånad när jag såg denna på kurs om klimatsmart mat i Trollhättan som jag var på i februari. Frågade henne om de inte har ett plus och minuskonto för metanet, för den röda figuren har satts dit för att korna rapar metan. Vi har ju dikat ut vissa våta marker och gjort bra betesmarker av det och därmed minskat metanavgivningen. Att då korna som betar på dessa ställen rapar metan borde ju bli plus minus noll avseende metanet.
Nu har en forskare med mera kunskaper och djupare förståelse kommenterat detta med nötkreaturens miljöpåverkan via metanet. En skön artikel att läsa. Man lägger märke till att han har tänkt lite mer.
Läs vidare på  bloggen

 
A meat guide made by a graduate student at SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, Elin Röös. Here, we notice a red grumpy figure for Swedish organic free range meats. Was very surprised when I saw this at the course of climate friendly food in Trollhättan that joined in February. Asked her if they do not have a plus and minus account for methane, the red figure has been put there because the cows belch methane. We've drained some wet lands and made good pastures  of it, thereby reducing methane outlet. For the cows that graze on these sites and belch methane ought to be plus or minus zero for methane.
Now has a researcher with more knowledge and deeper understanding commented the environmental impact of cattle through the methane. A good article to read. You should note that he has thought a little more.  Please read the blog