Dagens Bild - 8  maj  2013

Istiden är något som alltid fascinerat mig. Inte alla eleverna är lika fascinerade förstås. Brukar visa dem bilder från Västergötland som visar spår efter isen och sedan mitt besök vid Nigardsbreen i Norge. Den glaciärtunga som ödelade nio gårdar söder om Jostedalsbreen. Jag brukar även ta upp konsekvenserna för hela jordklotet. De flesta läroböcker tar ju bara upp isutbredningen i nordeuropa. Men vad hände på resten av jorden? Läs vidare på  bloggen

 
The Ice Age is something that always fascineted me. Not all students are equally fascineted. of course. I usually show them pictures from Västergötland showing traces of the ice and then my visit to Nigardsbreen in Norway. The glacier tongue destroyed nine farms south of Jostedalsbreen. I usually also discuss the consequences for the entire globe. Most textbooks are only discussing ice extent in North Europe. But what happened to the rest of the earth?Please read the blog