Dagens Bild - 29  april 2013

Bild Emelie Tengström

Det ska ändras om på skolan. Montrarna med uppstoppade djur ska bort. Ett par av mina elever fotade vad vi visat i våra montrar. Börjar med sjöhästen och dess parning. Se mer bloggen

 
The school will  be changed. The stands with stuffed animals should be removed. A couple of my students photographed what we have shown in our stands. Starting with the seahorse and its mating. Please see more in the blog