Dagens Bild - 27  februari 2013

Bildkälla: http://www.nsf.gov/news/special_reports/scivis/popup/synapse.jsp (Credit: Graham Johnson, Graham Johnson Medical Media)
När du föds har du ca 1000 miljarder nervceller och när du når 20 årsåldern har du ca 100 miljarder kvar. Mellan dessa två tidpunkter har hjärnan organiserat sig själv utifrån den påverkan den har fått utifrån men det går enligt ett visst mönster. Läs vidare på  bloggen

 
When you are born, you have about 1000 billion neurons and when you reach age of 20, you have about 100 billion left. Between these two dates, the brain has organized itself based on the impact it has received from the outside but it will do it according to a certain pattern. Please read theblog