Dagens Bild - 7  februari 2013

Vildren på Svalbard fotad av en av mina elever. På Svalbard finns det ca 10 000 vildrenar. I Sverige är de utrotade och även i Finland blev de utrotade men där har man aktivt arbetat med att plantera in vildrenar av skogsrentyp. De hade ökat till drygt 2000.  Nu under 1000 enligt nyheter för drygt ett år sedan. Kanske är det nu ännu färre. Läs vidare på  bloggen

  Wild reindeer on Svalbard photographed by one of my students. On Svalbard, there are about 10,000 wild reindeers. In Sweden, the are extinct and also in Finland they also became extinct but has now been put back by man. The reindeer is a forrest type. They had risen to just over 2000th but now below 1000 according to news more than a year ago. Perhaps it is now even less.
Please read the
blog