Dagens Bild - 30  januari 2013

En bild från en video med Allan Savory som är hämtad från en national park i USA. Vi ser ett landskap som är drabbat av erosion och på väg att bli om inte en öken, så åtminstone ökenartat. Ett landområde som inte betas av några större mängder djur. Ett landområde som "vilar" men "vilan" hör inte hemma här. Hur skulle Allan Savory vilja att det såg ut här?
Läs vidare på  bloggen

  An image from a video with Allan Savory which is taken from a national park in the United States. We see landscapes that are affected by erosion and becoming if not a desert, on the way to the desert-like situation. An area of land that is not grazed by large quantities of animals. An area of land that "rest" but "rest" do not belong to the ecosystem here. What would Allan Savory like to see here?
Please read the
blog