Dagens Bild - 28  januari 2013

Bildkälla: Savory institute
Ett exempel på att det går att förbättra ett landområde som förstört, bilden hämtad från ett föredrag. Har tidigare tagit upp det exempel som finns på att Danmark och vissa delar av Skåne var på väg emot en ekologisk katastrof. Människan lyckade ändra utvecklingen och hur det var kan du kan läsa här: http://lagmansnatursida.se/Miljo%20med%20diagram.pdf Bilden ovan är från Afrika och här behövs det andra metoder på grund av att dessa områden drabbas av torka en viss tid varje år. Fick lära mig hur det gick till genom ett videoföredrag. Det är alltid facinerande med ny kunskap och detta var nytt för mig
Läs vidare på  bloggen

 One example that it is possible to improve an area of destroyed land is given in a lecture and the picture is from that lecture. Has previously written about  the example from Denmark and some parts of Skåne and these areas coming to an ecological disaster in the end of 1800th century.
The picture above is from Africa, and there other methods are needed because these areas experience drought a certain time each year. I learned how it was done through a video presentation. It is always fascinating with new knowledge and this was new to me
.Please read theblog