Dagens Bild - 1  februari 2013

Svedjebruk är ett sätt att odla jorden som inte är så uthålligt. Det gjorde vi förr i tiden i Sverige också men nu förekommer det mest i tropikerna. Man beräknar att mellan 200 och 300 miljoner människor gör på detta sätt. Men det finns de som har hittat andra metoder. Agroforestry kallas det. Läs vidare på  bloggen

  Slash and burn cultivation is a way to cultivate the soil that are not so sustainable. We did this in the past in Sweden too, but now most of it occur in the tropics. It is estimated that between 200 and 300 million people do it in this way. But there are those who have found other methods. Agroforestry is called.Please read the blog