Dagens Bild - 29 november 2012

Hur är det med havsytans förändring? Så här ser det ut vid Stockholm. Landet höjs ju så därför är det en skenbar havsytesänkning. Detta var en sak som diskuterades mycket under 1700-talet i Sverige. Vad var det som gjorde att havet sjönk? Nu vet vi bättre, det är ju landet som höjs. Hur ser det ut i andra delar av världen?
Läs vidare på  bloggen